Door onbekwame installateur

Er vallen meer slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging uit cv-ketels, blijkt uit onderzoek door het EO-programma Dit is de Dag Onderzoek. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid komt dit vaak door onbekwame installateurs – en dus niet alleen door oude geisers.

Jaarlijks vallen er tien doden door CO2-vergiftiging en belanden honderd mensen in het ziekenhuis; in veel gevallen op de Spoedeisende Hulp. Dat aantal is vorig jaar toegenomen, terwijl er minder verouderde geisers worden gebruikt. Er blijkt vaker sprake te zijn van vergiftiging uit een cv-ketel.

Onderschat probleem

Volgens het onderzoek heeft het niets te maken met de kwaliteit van de moderne ketel, maar duidt het op onvolledig of onjuist onderhoud door onbekwame, niet-erkende installateurs. Die beoefenen een vrij beroep en er worden geen eisen aan hun werkzaamheden gesteld. Volgens de Onderzoeksraad is koolmonoxide een onderschat probleem en ze wijst dan ook op het belang van erkende, vakbekwame installateurs.